Dlaczego warto zainteresować się książką pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego?

Dlaczego warto zainteresować się książką pt. “Ludowa historia Polski” Adama Leszczyńskiego?

Adam Leszczyński stanął przed trudniejszym zadaniem, pisząc swoją najnowszą książką pt. Ludowa historia Polski od TaniaKsiazka. Próba wyjaśnienia historii Polski sprzed tysiąca lat przez pryzmat historii niemal każdego społeczeństwa, zwykle pozbawionego głosu i reprezentacji politycznej (dolne 90%), jest oczywiście zadaniem ogromnym. Już sam ten fakt sprawia, że jest to najważniejsza książka naszej dekady.

Co zajdziemy w najnowszej książce Adama Leszczyńskiego?

Autor robi coś więcej niż tylko relacjonuje wydarzenia. Książka oferuje trzy główne obszary badań, do których nawiązują poszczególne podtytuły. Z jednej strony jest to historia wyzysku ludzi, a z drugiej strony jest to historyczna przeszłość sprzeciwu i buntu. Trzecią perspektywą jest partnerstwo władzy i jej legitymizacja. W tej dziedzinie nauki możemy poczuć rękę socjologów, jak i historyków, co jest dość odświeżające i wyjaśnia każdy okres z kilku perspektyw. W tym celu Leszczyński wykonał naprawdę ogromną pracę, przekopując dosłownie ogromną liczbę relacji i źródeł. Widać to w kilku naprawdę imponujących referencjach.

Z jakiej perspektywy patrzymy tutaj na historię Polski?

Spojrzenie na historię Polski przez pryzmat klas ludowych daje zupełnie inną periodyzację. Mianowicie średniowiecze, okres od 1520 do 1768 roku, skala czasowa od 1768 do 1864 roku oraz II wojna światowa i początek PRL. Leszczyński celowo pomija III Rzeczpospolitą. To bardzo różni się od tradycyjnej narracji. Nie ma tu żadnego konkretnego wydarzenia. Niezależnie od tego szczegółu, takie narracje w książce są uzasadnione odmiennymi losami pewnych klas ludzi, różną dynamiką związku między władzą a podporządkowaniem, możliwością oporu. Sytuacja chłopstwa około XVI wieku jest w miarę stabilna, ale kończy się dopiero wraz z oświeceniem, kiedy to pewne okowy zostają stopniowo zaciśnięte.

Co autor pisze o oporze chłopstwa?

Rebelianci są najbardziej niesamowici w książce pt. “Ludowa historia Polski“. Nie mieliśmy zbyt wielu powstań, Leszczyński przekonująco wyjaśnia dlaczego tak jest, ale przytacza wiele wydarzeń, które często są pomijane w niektórych opowieściach, jak choćby powstania z lat 30. W istocie II Rzeczpospolita nie była okresem wielkiego rozwoju odrodzonej Polski, ale okresem oszukanych i niespełnionych obietnic. Pomimo tych wyjaśnień, fakt ten jest bardzo dla nas wszystkich zdumiewający.